Ole Rømer

Ludvig Brandstrup, 1918, bronze

Ved det kulturhistoriske Kroppedal Museum

Tæt ved de udgravede og rekonstruerede rester af ”Observatorium Tusculanum”, i Vridsløsemagle, står statuen af den unge Ole Rømer, der med ansigtet vendt mod himlen, symboliserer det øjeblik i 1675-76 hvor han i Paris ”opdager” lysets tøven, eller som det kaldes i dag, lysets hastighed.

Statuen, der er skænket af industrimanden Alexander Foss,1858-1925, blev oprindelig opstillet foran daværende Polyteknisk Læreanstalt i Sølvgade.

Ved en udvidelse af gaden skulle statuen flyttes, og på forespørgsel fra det daværende Ole Rømer Museet, nu Kroppedal, skete flytningen til Vridsløsemagle.

Statuen blev genindviet 18. maj 1988.

På soklen er opsat en tavle, med tekst af astronomen Kirstine Meyer, 1861-1941. 

OLE
CHRISTENSEN RØMER
OPDAGEDE LYSETS TØVEN
LÆRTE ASTRONOMEN NØJERE
A
T BESTEMME STJERNERNES PLADS
OG AABNEDE FYSIKEREN VEJEN TIL
DEN PRAKTISKE VARMEMAALING
HAN VISTE DET DANSKE FOLK
NATURVIDENSKABENS
ANVENDELSE
1644 – 1710

Ludvig Brandstrup var udlært som snedkersvend, elev på Vilhelm Bissens atelier 1884, Kunstakademiet 1885 – 88. Han lærte at hugge i marmor hos Bissen og var inspireret af den italienske billedhugger Donatello og den tidlige florentinske renæssance skulptur.

Udover statuen af Ole Rømer har Brandstrup udført flere portrætbuster, samt monumenter for bl.a. arkæologen Georg Zoëga, København. Søhelten Peter Buhl i Fredericia. Skolelederen Natalie Zahle, i Ørstedsparken, København og rytterstatuer af Christian IX i Slagelse og Esbjerg, 

Find på kortet

Herunder kan du finde Ole Rømer.

Også i Sengeløse - Vridsløsemagle

Snubbekorset

Martin Borch / Niels Hansen