Medborgerhuset

Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup

Fra ”landsbykro” til Medborgerhus

Medborgerhuset i Taastrup har en spændende og mere end 170 års historie bag sig.

Det var jernbanens skyld

Det begyndte med at man i 1844 ville anlægge en jernbane mellem København og Roskilde. I forbindelse hermed skulle der også anlægges en station, hvor jernbanen skærer Køgevejen. Postvæsenet ville tilsvarende oprette et Postholderi, med udveksling af post og passagerer til den sydgående diligencerute over Køge, Vordingborg og helt til Nakskov. Kromanden på Roskildekroen ved Roskildevej, følte sig ”truet på sin næring”, da diligencen fra København  tidligere gjorde holdt ved kroen, så hestene kunne blive skiftet og passagererne kunne styrke sig til den fortsatte rejse. Han får derfor lov til at oprette en filialkro af Roskildekroen ved den nye Kiøgevej Station. Så da Jernbanen bliver indviet den 26. juni 1947, står Taastrup Nykro klar til at betjene de mange rejsende.

Taastrup Nykro brænder og genopbygges

I 1902 nedbrændte den gamle Taastrup Nykro, og det fortælles at ”før brandsprøjten fra Taastrup-Valby nåede frem, var kroen næsten nedbrændt. Men man reddede øl og brændevin, så der var en god efterslukning for redningsmandskabet.”          Ejeren af Taastrup Nykro, Hans Brandt gik hurtigt i gang med at opføre den nuværende bygning, tegnet af arkitekt Voldbye og var dengang Danmarks største og bedst indrettede Landevejskro.

Indvielsesfest

Under stor bevågenhed kunne Taastrup Nykro holde indvielsesfest d. 28. Oktober 1902. I en artikel til et Cykleblad 1903, af Wilh. Rechendorff fortælles bl.a. ” En ideel Nytids-Landsbykro, som den vi nu standser ved er en høj, lys Bygning i friske stilfulde farver og af en ren Arkitektur; den ligger omgivet af en pragtfuld Have i engelsk Parkstil, hvor hyggelige Lysthuse, Cyklestald til ca. 200 Cykler og en fortræffelig Sportsplads byder velkommen. Her er sandelig intet sparet og man vil hurtigt finde sig tilrette. Derefter tager vi Bygningen i Øjesyn, og man vil paany forbavses. Her er alt, hvad der med Billighed kan forlanges: En flot Balsal med Teater, Klublokaler paa første Sal, Baderum, Omklædningsværelser og hyggelige Restaurationslokaler”.

Omkring 1910 solgte Brandt kroen til Restauratør Olsen, der 3/4 år senere solgte til H. Frederiksen. I 1919 blev kroen solgt igen til N. d. Sr. Cheogeo, senere til Quist der i 1920 solgte til Th. Freese fra Odder. I 1937 bliver kroen atter solgt til Svend Lippert – eller som den nu kommer til at hedde Kroen – Hotel Taastrup Nykro.

Lipperts Hotel

Der havde længe været problemer med navnet, Taastrup Nykro eller Nykro, da folk tog fejl af navnet, da der også fandtes en Nykro i Kastrup. Derfor besluttede Svend Lippert i marts 1943, at omdøbe Taastrup Nykro til Lipperts Hotel. I 1958 solgte Svend Lippert hele Lipperts Hotel til HB (Hovedstadens Brugsforening) der ville indrette en ny stor forretning på hjørnet af Køgevej og Parkvej. Svend Lippert fortsatte imidlertid som forpagter af hotel og restaurant indtil 1969 hvor sønnen Bent Lippert overtog forpagtningen. I slutningen af 1970’erne var der planer om at bygningen skulle rives ned, men der blev dannet en ”græsrodsbevægelse”, Lipperts venner hvis planer det var at bevare bygningen som et ”Medborgerhus, så i 1981 besluttede Kommunalbestyrelsen at Lipperts Hotel skulle bevares og renoveres som ”Medborgerhus”, i samarbejde med ”den nye” Medborgerhusforening, og 1. juni 1984 ”officielt” åbne dørene for Medborgerhuset i Taastrup. I dag er Medborgerhuset, sammen med Taastrup Kulturcenter, Hedehuset og Taastrup Teater & Musikhus, en del af Høje-Taastrup Kommunes 4 kulturhuse.

Kilder: bl.a. ”Jubilæumsskrift 2002”, Fra Landevejskro til Medborgerhus.  

 

Find på kortet

Herunder kan du finde Medborgerhuset.

Også i Taastrup

Amatørscenen