Kroppedal Museum

Kroppedals Alle 3, 2630 Taastrup

Kroppedal og Ole Rømer

Gården ”Kroppedal” er en af de gamle Vridsløsemaglegårde, der ved udskiftningen af landsbyens jorde i 1780, flyttede ud på sine egne marker, langt væk fra landsbyens trygge rammer. På dette tidspunkt var gården fæstet af Lars Jespersen og hans kone Kirsten Nielsdatter. Deres datter Karen Larsdatter blev i 1800 gift med Ole Jensen fra Tune, som samme år fik arvefæsteskøde på gården, d.v.s. den kunne gå i arv, så længe der var arvinger i lige linje, hustru, søn eller datter. Det var der indtil 1915, hvor den daværende ejer siden 1887 Ole Jensen født på gården i 1859, solgte den til N. Mindegaard.

Siden har der været mange ejere. Jorden er solgt fra, blandt andet til en del af Vestskoven, den nye skov på Vestegnen. I en af Kroppedals sidebygninger, blev Ole Rømer Museet etableret i 1979, efter at Claus Thykier i 1978 havde fundet og udgravet Rømers forsvundne landobservatorium. Fundene herfra kunne man se på museet sammen med en udstilling der i genstande, ord og billeder fortalte astronomiens historie i Danmark, først og fremmest om Tycho Brahe (1546 – 1601) og Ole Rømer (1644 - 1710).

Tusculanum

Ole Rømer opførte i 1704 et landobservatorium, som han kaldte Tusculanum, tæt ved Kroppedals Allé og museet. Efter Rømers død i 1710 forfaldt det totalt, så meget at da Nationalmuseet i 1923 forsøgte at genfinde observatoriet eller ”Stjernekikker- huset, som det også blev kaldt lokalt, så fandt man intet. Til minde om den mislykkede udgravning, opsatte Alexander Foss samme år, en mindesten ved Ole Rømersvej, med teksten: ”Omtrent 150 m nord for denne sten lod Ole Rømer i året 1704 bygge OBSERVATORIUM TUSCULANUM”. Det viste sig, som tidligere nævnt, at være en næsten rigtig placering.

På pladsen ved det genfundne observatorium, har man opstillet en statue af Ole Rømer, som tidligere stod foran Polyteknisk Læreanstalt i København. Den er udført af kunstneren Ludvig Brandstrup.

Kroppedal Museum

Museet blev stiftet og statsanerkendt i 2002 og danner ramme om arkæologi, nyere tids kulturhistorie og dansk astronomihistorie. Udover den permanente astronomiske samling, er der skiftende udstillinger der viser arkæologiske fund eller temaer fra Vestegnens historie. Se mere om åbningstider m.m. på Museets hjemmeside kroppedal.dk

Kilder: bl. a. Byhistorisk Samling og Arkiv, Blaakildegaard og Kroppedal Museums hjemmeside.

Find på kortet

Herunder kan du finde Kroppedal Museum.

Også i Sengeløse - Vridsløsemagle

Sengeløse Kirke