Hedehusene Station

2640 Hedehusene

9) HEDEHUSENE STATION

Jernbanen satte ”fut” i Hedehusene

Da ”Det Sjællandske Jernbaneselskab” den 26. juni 1847  åbnede den første jern-banestrækning i Danmark, København – Roskilde, var det med deltagelse af Kong Christian VIII og den kongelige familie. Det fortælles, at folk her fra egnen havde taget opstilling langs banelinjen. Kvinderne holdt deres forklæder  op for øjnene, da de så ”uhyret” komme prustende uden heste for. Landmændene langs linjen protesterede mod ”de rygende ilddjævle, der skræmmer både heste, kvæg, fugle og børn.”

Ingen jernbane uden stationer

De første stationer på strækningen fra København blev Valby og Glostrup, men da man kom ud på ”Heden” kneb det med stationsnavnene. Her var ingen landsbyer tæt ved banen så derfor oprettede man to stationer, en ved Kiøgevej, der senere blev benævnt Taastrup og en ved Hedehuskroen, der blev kaldt for Hedehusene.

Den første stationsbygning ved Hedehusene station var magen til stationerne i Glostrup og Ved Kiøgevej (Taastrup), og alle tre blev benævnt som mellemstationer. Selve bygningen var af bindingsværk på 20 fag, ca. 18 m i længden og 6 m bredden. En højde på ca. 4,5 m og et fladt tag. På hver langside var der fire vinduer, mod perronsiden var der en dør og mod gadesiden to døre. I den ene ende af bygningen var der indrettet en ventesal, og i den anden ende var jernbaneforvalterens bolig.

Stationen ombygges

I 1874 skete der en større ombygning  af den ”gamle” station. I stedet for det flade tag, fik bygningen et rigtigt tag, med rejsning og belagt med skiferplader. I de følgende år skete der også flere fornyelser, bl.a. byggede man en skal af mursten uden på den gamle bygning, og der kom et halvtag ud over perronen, så de rejsende kunne stå i tørvejr når de ventede på toget.

Den ”nye” station

Den nuværende stationsbygning er fra 1917, tegnet af arkitekt Heinrich Wenck for DSB. Bygningen er 21 m lang og en bredde på 11 m. Indrettet med en stor vestibule til III kl. passagerer, billetkontor, bagageekspedition og ventesal for II kl. passagerer m.m.                                                                                                                                        Pr. 31. august 1997 ophørte Hedehusene station med at være en ”rigtig” station. Nu skulle billetter m.v. købes i den nærliggende Kiosk. I stedet blev der indrettet Nærpolitistation og Servicecenter for borgere i den vestlige del af Kommunen, i bygningen. I dag har forskellige foreninger fra Hedehusene deres lokaler i ”den gamle station”.

Mindesten 150 år

For at markere at det var stationens skyld, at Hedehusene Stationsby blev grund-lagt, blev der i forbindelse med Jernbanens 150 års dag i 1997 opsat en  mindesten ved Hedehusene station.

Kilder: bl.a. ”En mellemstations forvandling” af Peter Schweizer, I årsskrift 1995 fra Byhistorisk Samling og Arkiv, Blaakildegaard og ”Hedehusene, Kallerup og Balders-brønde gennem tiderne” af Martin Hansen, 1974.     

 

Find på kortet

Herunder kan du finde Hedehusene Station.

Også i Hedehusene - Fløng

Ansgar Kirke