Hedehusene Skole

Græshøjvej 4, 2640 Hedehusene

Hedehusene Skole har en lang historie

I 1857 blev Sogneforstanderskabet enige om at der skulle bygges en ”ny” skole i Kallerup – Hedehusene (husene omkring Stationen) og Baldersbrønde. Kallerup-Hedehusene ønskede skolen opført på grænsen mellem Kallerup og Baldersbrønde. Stort set hvor den nuværende Hedehusene Skole ligger. Baldersbrønde holdt natur- ligvis på at skolen skulle bygges på den grund der allerede var indkøbt, og desuden var de den største landsby med de fleste børn.

Baldersbrønde sejrede og 11. december 1857 kunne den nye skole indvies (Ludvig Findsvej 21). Undervisningen begyndte dog først den kommende sommer for ca. 60 børn med N. A. Lauridsen som lærer.

Børnetallet voksede og i 1899 kom der en ny kommunal skoleordning, hvor der i stedet for to klassetrin – ældste og yngste – indføres følgende klassetrin: øverste klasse, mellemklassen og forskolen. Sognerådet var derfor i tvivl, skulle man udbygge den gamle skole, samt bygge en ny forskole ved Hedehusene Station eller bygge en hel ny skole? Atter sejrede Baldersbrønde, den var stadig den største landsby !

Baldersbrønde 2. Skole

En ny skolebygning blev den foretrukne, på en plads ved siden af Bomhuset ved Roskilde Landevej. Den blev indviet i 1901. Der var 3 klasseværelser og 2 lærer- boliger. Den ”gamle” Baldersbrønde Skole blev herefter benyttet til mange formål, fortsat lærerboliger, Felt- Artillerikaserne med kanoner til Tune-stillingen (1917), Lazaret under den spanske syge (1918), senere benyttet som husvildeboliger indtil 1967, hvor bygningen blev nedrevet.

Forskolen i Hedehusene

I de følgende år kom der flere og flere børn, så i 1907 blev der oprettet en ny for-skole i Hedehusene (Vesterkøb 15), der var i brug som forskole indtil 1954, hvor de sidste klasser blev overført til Hedehusene Skole.

Baldersbrønde – Hedehusene Centralskole

I 1916 var behovet for en større skole i Hedehusene atter aktuelt, og efter tegninger af arkitekt Carl Møller, begyndte man at bygge den nye skolebygning, indeholdende 4 klasseværelser i 2 etager, gymnastiksal og 3 lejligheder. Den 8. januar 1917 fandt indvielsen af den nye Baldersbrønde – Hedehusene Centralskole, som blev skolens første officielle navn, beliggende midtvejs mellem Baldersbrønde og Hedehusene Station.

I 1927 blev skolen udbygget med en tilbygning mod vest, samtidig med at skolen moderniseredes, i 1954 foretages 2. tilbygning og samtidig oprettes der en Realafdeling. I 1966 foretages den 3. tilbygning til skolen.

Kilder: bl.a. ”Hedehusene, Kallerup og Baldersbrønde gennem tiderne” af Martin Hansen, 1974 og ”Fra løbedegne til købstadsskoler”, Bidrag til Høje Taastrup kommunale skolers historie, u. å.

Find på kortet

Herunder kan du finde Hedehusene Skole.

Også i Hedehusene - Fløng

Hedehusene Station