Ansgar Kirke

Hovedgaden 369, 2640 Hedehusene

Ansgar, Nordens apostel i Hedehusene

Omkring 1916 var indbyggerantallet i Hedehusene by steget stærkt, og dermed behovet for en kirke i byen. I sommeren 1918 samledes en kreds af borgere fra Kallerup, Baldersbrønde og Hedehusene, for at nedsætte et udvalg, med provst Poul Heegaard, Høje Taastrup, i spidsen. Men hvor skulle kirken ligge? Den ene fløj mente den nye kirke burde bygges ved det nuværende Vesterkøb, så station, kro og kirke ville blive centrum i byen. Den anden fløj mente at kirken skulle ligge ved den nye skole, indviet 8. januar 1917. De to fløje kunne ikke blive enige og sagen blev sendt til afgørelse i Kirkeministeriet, der d. 3. september 1920 bestemte at kirken skulle ligge ved skolen. Nu kom der fart i tingene. Et byggeudvalg med direktør Ernst Hartmann i spidsen overdrog arkitekt Frederik Appel at udarbejde tegninger. Den 17. april 1921 kunne grundsten nedlægges og 2. juledag samme år blev kirken indviet.  Den havde kostet 105.000 kr.

Ansgarkirken i Hedehusene

Grunden til at kirken fik navnet Ansgarkirken skyldes ”måske” at man ikke kunne blive enige om navnet, Kallerup -, Baldersbrønde - eller Hedehusene kirke ?, og derfor valgte det mere neutrale navn, efter Nordens apostel, Sct. Ansgar (801 – 865), der forgæves søgte at indføre Kristendommen i Danmark og Sverige

Den ældste gravsten i Hedehusene

Nogenlunde samtidig med Ansgar, blev der rejst en runesten:  Kallerup sten (dateret til ca. 800 – 825), med runer, som i dansk oversættelse lyder: HORNBORES, SVIDES ÆTLINGS STEN, d.v.s. en mand der hed Hornbore, som var slægtning til en der hed Svide. Stenen blev fundet på en mark ved Kallerup, men først opsat 1851 ved hjørnet af Kallerupvej og Roskildevej. I 1924 blev den, på foranledning af provst Poul Heegaard flyttet over til Ansgarkirken ”da den dog er en gravsten”

Da Ansgarkirken fik sit tårn

Da kirken blev indviet i 1921, var der ikke penge nok til et tårn. Først i 1939 begyndte man at samle penge ind, og på 3 uger blev der indsamlet 22.000 kr., så allerede i august 1939 kunne den første sten lægges og året efter havde kirken fået sit karakteristiske, hvide tårn. Nu kunne kirken rumme 250 mennesker.   

I 2004 fandt der en totalrenovering sted af kirkerummet. Der blev tegnet nyt inventar til døbefont, prædikestol, alter og kor, alt udført i stål og granit. Kirkebænkene blev erstattet med løse 7’er stole af Arne Jacobsen.  Kun korbuens maleri (1980) af Niels Winkel og kirkens orgel fra 1963 blev bevaret.

Kilder: bl.a. ”Hedehusene, Kallerup og Baldersbrønde gennem tiderne” af Martin Hansen, 1974 og Ansgarkirkens Hjemmeside.

 

Find på kortet

Herunder kan du finde Ansgar Kirke.

Også i Hedehusene - Fløng

Hedehusene Station