Reerslev Kirke

1460

Reerslev, M W Gjøes Vej 18, 2640 Hedehusene

REERSLEV KIRKE

Billedbibelen i Reerslev kirke

Reerslev kirke menes at være bygget omkring 1150, hvor den måske har afløst en ældre kirke af træ. Omkring 1450 får kirken et tårn og hvælvingerne bliver opført, og udsmykket med smukke kalkmalerier, af den såkaldte Isefjordmester, der også har udsmykket kirkerne i Vallensbæk, Måløv og Kirke Hyllinge, samt Tuse, Mørkøv, Skamstrup og Tveje Merløse. Ved Reformationen i 1536 blev kalkmalerierne kalket over.

Under 5 af hvælvingsribberne ses nogle sære ansigter. Man ved ikke hvorfor de er sat op, hvor gamle de er eller hvem de skal forestille. Det kunne måske være 5 Reerslev-boere, som omkring 1450, da hvælvingerne blev sat op og udsmykket med kalkmalerier, har betalt ”en ikke ringe sum”, til dette formål. Som tak for deres store offervilje, er de blevet ”portrætteret” af den lokale murer, og opsat i kirken ”til evig tid”. Ansigterne er måske ikke særlig vellignende, set med nutidens øjne, men under alle omstændigheder er de som et spejl, hvor man kigger mere end 500 år tilbage i tiden, og fornemme hvordan folk i Høje-Taastrup kunne se ud den gang.

I kirkens våbenhus ses der flere portrætter af Reerslev-boere. En gravsten fra ca. 1630, til minde om sognepræsten Johan Wetzel, (1560 – 1639) hans hustru Karen Madsdatter og deres syv børn der døde meget unge, samt bekostet af deres fire efterlevende børn. Hvor stor portrætligheden er, ved man jo af gode grunde ikke, men det viser hvordan man i tiden omkring 1630 opfattede en præst og hans hustru.

Johan Wetzel var sognepræst til Reerslev  i 39 år. Han lod opføre sin egen præstegaard i Reerslev omkring 1596 ifølge den kongelig skatteliste.

I 1611 lod han kirkens prædikestol udføre, med en indskrift på latin, oversat til dansk: Dette (arbejde) blev udført og smykket på foranledning af Johan Wetzel, dette steds præst 1611. 

I 1865 begynder man på et større ombygning og renoveringsarbejde for at få flere pladser i kirken samt et større tårn.  

I forbindelse med nedrivningen af kirken opdager man heldigvis de gamle kalkmalerier. De bliver fremdraget igen og de gamle hvælvinger blev bibeholdt i planerne for den ”nye” kirke.  

Kilder: bl. a. Byhistorisk Samling og Arkiv, Blaakildegaard, samt Informationtavle i Reerslev Kirke om Wetzel’s gravsten m. m., udarbejdet af Erik Ring Hansen.    

Billedbibelen i  Reerslev kirke, 2

For mere end 500 år siden fik Reerslev kirke besøg af en af datidens dygtigste malermestre, hvis værksted skulle udsmykke kirkens nyopførte hvælvinger med smukke kalkmalerier.

Desværre kender vi ikke hans navn, men da man efterhånden kender en del kirker, bl.a. Over Dråby, Nørre Herlev, Tuse og Vallensbæk, som er  udsmykket i samme stil, og de alle ligger omkring Isefjorden, har han af eftertiden fået tilnavnet Isefjordsmesteren.

I de to hvælv i Reerslev Kirke malede han Jesu lidelses- og livshistorie, således at datidens kirkegængere, hvoraf de fleste ikke kunne læse,  rent billedligt, fik en fornemmelse af hvad det egentlig var præsten fortalte menigheden på latin.

Efter Reformationen i 1536 holdt præsten sine gudstjenester på dansk, og kalkmalerierne blev overkalket, for at menigheden ikke skulle lade sig forstyrre under gudstjeneste ved at kikke på gamle katolske billeder.

Omkring 1870 fandt man dem igen, i forbindelse med en større restaurering og udvidelse af kirken.

De blev istandsat ved malerne Lander og Sørensen fra Roskilde, formentlig under vejledning af Jacob Kornerup.

I dag kan vi glæde os over at kalkmalerier blev fundet og bevaret, fordi de udover de rent kirkelige motiver, viser hvorledes almindelige mennesker arbejdede og gik klædt i Reerslev for mere end 500 år siden

Jesu lidelseshistorie i skibets vesthvælv

Nordkappen: Øverst Korsfæstelsen, foruden Jesus på korset ses Jomfru Maria, Johannes, den gode og den onde røver, samt Longinus og Stefaton.

Nederst fra venstre: Gravlæggelsen med Jomfru Maria, Johannes, Josef af Arimatæa og Nikodemus, til højre Kristi genkomst og opstandelse.

Vest kappen: Øverst Korsbæringen og forhånelse bl.a. af en grum bøddel med en stor knortekæp.

Nederst fra venstre: Tornekroningen og Korsslagningen

Syd kappen: Øverst Judaskysset og tilfangetagelsen.

Nederst fra venstre: Jesus for Pontius Pilatus, der vasker sine hænder, til højre Jesus der får pisk og ris af tre bødler.

Øst kappen: Øverst Den sidste nadver. Jesus og Apostlene omkring et veldækket bord.

Nederst fra venstre: Fodvaskningen og Jesus i Gethsemane have.

Jesu livshistorie i skibets østhvælv

Nordkappen: Øverst Jesusbarnet og Jomfru Maria i stalden, udenfor laver Josef mad, på et bål,  til dem. 

Nederst fra venstre: Bebudelsen for Jomfru Maria ved ærkeengelen Gabriel og en engel der viser sig for markens hyrder, en mand der spiller på sækkepibe, en kvinde der spinder samt en hund.

Vestkappen: Øverst Jesus Kristus, Indtoget i Jerusalem, Palmesøndag samt Maria Magdalene og St. Peter.

Nederst fra venstre: Flugten til Ægypten og Jesu dåb af Johannes Døberen.

Sydkappen: Øverst Kong Herodes, med en stor djævel bag sig, giver ordre til Barnemordet i Bethlehem. Myrdende soldater og en mor der forsvarer sine børn.

Nederst fra venstre: Soldater og Sædekornslegenden, en bonde der sår, og høster sammen med sin kone.

Østkappen: Øverst De hellige tre Kongers tilbedelse.

Nederst fra venstre, kun det øverste af malerierne er bevaret: Maria og Elisabeth samt Fremstillingen i templet.

Kilder: bl. a. www.Kalkmalerier.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find på kortet

Herunder kan du finde Reerslev Kirke.