Biblioteket

Taastrup Hovedgade 86, 2630 Taastrup

Høje - Thorstrups gamle Kommunekontor

Det første Kommunekontor for Høje Thorstrup Kommune lå fra 1908 – 1938 på Gasværksvej i Taastrup.

På gavlen af den røde bygning kan man læse Kommunens” gamle” navn HØJE THORSTRUP KOMMUNE og opførelsesåret 1908, som et minde om dengang da Køgevej og Gasværksvej var Kommunens centrum og alle aktiviteter samlet, Kommunekontor, gasværk og vandværk med vandtårn.

Sidst i 1930’erne var Kommunekontoret blevet for ”lille”, så Kommunen besluttede at bygge et nyt, stort rådhus på den anden side af Gasværksvej (mere herom nedenfor).

Efter flytningen til det nye Rådhus blev bygningen af Kommunen bl. a. benyttet til bibliotek og børnehave. Senere til amtslige og kommunale kontorer samt distrikts- psykiatri. I dag er bygningen solgt og der er indrettet ejerlejligheder.

Rådhuset på Køgevej

Som nævnt havde Kommunen sidst i 1930’erne besluttet at bygge et nyt og tids-svarende Rådhus og politistation. Projekteringen blev overladt til den lokale arkitekt Theodor Petersen, (1889 – 1978) der tidligere havde vundet en konkurrence om Alderdomshjemmet på Espens Vænge, indviet 1931. Som udgangspunkt for det nye Rådhus, valgte Theodor Petersen, et ”gammelt” rådhusprojekt fra Hjørring, 1919, som ikke var blevet gennemført.

 Rådhuset blev bygget 1936 – 1938 i en slags nyklassicisme, med lige linier og rette vinkler. I slutningen af 1970’erne var også Rådhuset på Køgevej blevet for lille, så fra 1980 – 1983 holdt Kommunens forskellige kontorer flyttedag til det nye Rådhus i Høje Taastrup.

Men hvad skulle man så bruge det gamle Rådhus til  Forslagene var mange, men i 1985 kunne Retten i Taastrup flytte ind i bygningen, der nu blev omdannet til Domhus. I 2007 var det slut med en selvstændig Ret i Taastrup. Den blev lagt sammen med de øvrige Retter på Vestegnen til Retten i Glostrup.

Endnu en gang var spørgsmålet, hvad skal vi bruge bygningen til ? Kommunen fik indrettet et flot og spændende Hovedbibliotek med masser af aktiviteter, inde som uden for på Domhuspladsen , der har fået sit navn, til minde om ”da retten var sat i Taastrup”.  

Kilder: bl. a. Byhistorisk Samling og Arkiv, Blaakildegaard.    

Find på kortet

Herunder kan du finde Biblioteket.

Også i Taastrup

Vandtårnet